I. MURSYID

Jpeg

Ciri-ciri seorang mursyid yang kamil diantaranya sebagai berikut:

  1. Alim dalam ilmu syariat. Mengetahui ilmu-ilmu fardu ‘ain atau ilmu-ilmu agama
  2. Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt sebagai mana aqidah mazhab ahlus-sunnah wal jamaah.
  3. Mempunyai pengalaman tarbiah atau pernah mengambil tarbiah dari seorang mursyid yang kamil. Memahami seluk-beluk dan tipu daya nafsu dan cara-cara mentarbiahnya.
  4. Memiliki izin membimbing dalam bab kerohanian (irsyad) untuk mentarbiah yang didapat dari mursyid sebelumnya. Begitu juga mursyidnya juga mempunyai izin irsyad yang bersambung silsilah hingga kepada Baginda Rasulullah Saw.

II. WALI MASTUR/MAJZUB
WALI/MASTUR/MAJZUB adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar KENAL. WALI/MASTUR/MAJZUB sebagai manusia tersembunyi dan terpilih dengan mata hatinya TENGGELAM DALAM LAUTAN TAUHID DAN MUSYAHADAH (BERSAKSI/SYAHADAT) KEPADA ALLAH.

Wali Mastur/Majzub tidak dapat memberi tarbiah dan irsyad oleh mursyid mereka terdahulu, karena sebagai KELOMPOK AHLI TAJRID (DIAM BERPALING DARI URUSAN DUNIA) yang dikhususkan Allah untuk mengkhususkan kehidupan mereka hanya kepada-Nya. WALI MASTUR/MAJZUB juga memberi nasihat-nasihat umum kepada sesama muslim.

WALI-WALI ALLAH TERSEMBUNYI DI BALIK PAKAIAN ORANG-ORANG AWAM sehingga tidak mampu dikenali oleh orang lain kecuali orang tersebut juga merupakan wali yang seperti dirinya.

WALI ALLAH TENGGELAM DAN LEBUR (FANA’) DALAM LAUTAN TAUHID tenggelam dan terus bahru at-tauhid, sehingga tidak lagi menyadari kewujudan diri di samping musyahadah (kesaksian) kepada Allah. WALI BUKAN MENJADI GOLONGAN MUTALAWWIN ATAU GOLONGAN YANG BERUBAH-UBAH, TAPI MANTAP DAN KUKUH HATINYA DAN TERJAMIN KESUCIANNYA (MUTAMAKKIN) DALAM MUSYAHADAH BAQO’ BILLAH ATAU MAQOM SEMPURNA HINGGA DAPAT MELIHAT ALAM ZAHIR DAN BATIN ATAS BANTUAN ALLAH.

ED

Admin Redaksi
admin@suluknews.or.id

One thought on “Mengenal Mursyid yang Kamil dan Ciri-ciri Waliyullah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *